เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สนับสนุนโครงการโอบป่า รักษ์ป่า เพื่อผืนป่าตะวันตก


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย นางรตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ โอบป่า รักษ์ป่า เพื่อผืนป่าตะวันตก ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา


ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านเครือข่ายและภาคีธุรกิจของธนาคารกรุงไทยและบมจ.บัตรกรุงไทย ขยายช่องทางการรับบริจาคสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯในการรักษาป่าผืนใหญ่ให้ประเทศ ด้วยการบริจาคผ่านช่องทางการหักบัญชีบัตรเครดิตกรุงไทย และบัญชีเพื่อการกุศล (Charity account) ของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

สนับสนุนโครงการสร้างกรุงเทพฯเป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย  นายธีรินทร์ เต่าทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ
หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราช 
ร่วมลงนามในโครงการสร้างกรุงเทพฯเป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555  
โครงการสร้างกรุงเทพฯเป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร
 ร่วมกับ 21 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในอาคารสูง โดยธนาคารกรุงไทย
จะให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารที่ปลูกสร้างก่อนพ.ร.บ. ปี 2535 
และให้สินเชื่อแก่ผู้จัดทำระบบความปลอดภัยภายในอาคารและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
30 เมษายน 2555

ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงไทย  โดยมี นางนิศานาถ โยธาสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ธนาคารชุมชน ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555


ทั้งนี้ โครงการ SML เป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดสรรงบประมาณ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย 86,000 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะพิจารณาจากความพร้อมในการรวมตัวกันเป็นประชาคม การจัดตั้งคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านที่ถูกต้อง และมีการเปิดบัญชีที่แน่นอน โดยธนาคารกรุงไทยจะให้บริการเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินกับหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
24 พฤษภาคม 2555

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บริการ Verified by Visa

 
สะดวก ปลอดภัย มั่นใจไปกับการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่าเดบิตธนาคารกรุงไทย
Verified by VISA เป็นบริการที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ VISA International พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและ บริการออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่าเดบิต ธนาคารกรุงไทยท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับ ความเป็นส่วนตัวโดยใช้รหัสผ่านของ Verified by VISA และ ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal AssuranceMessage: PAM) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA อย่างถูกต้อง

สิทธิประโยชน์
 • เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการเรียกถาม OTP (One Time Password) ซึ่งจะส่งรหัสผ่านโดยSMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้หรือรหัสผ่านส่วนตัว (Password) ซึ่งผู้ถือบัตรเป็นผู้กำหนดขึ้นเองเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้หมาย เลขบัตรวีซ่าเดบิตของท่านในการทำรายการทางอินเตอร์เน็ต
 • เสริมความมั่นใจ ด้วยการใช้ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ทำรายการเพื่อให้ท่านแน่ใจว่ากำลังทำราย การผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจาก VISA
 • สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by Visa
 • เป็นผู้ถือบัตร Visa Debit / Visa Electron ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประเภทของบริการ Verified by Visa
 1. บริการ Verified by VISAด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP: One-Time Password)
  เพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยการส่งรหัสการทำรายการแบบใช้ครั้งเดียว หรือOTP ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบในขณะที่ ผู้ถือบัตรทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์แทนการใช้รหัสผ่านที่ กำหนดไว้ตายตัวทำให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่าง ปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบรหัสผ่าน และนำไปใช้ทั้งยังง่ายขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านที่ตนเองกำหนดไว้อีกด้วย
 2. บริการ Verified by VISAด้วยรหัสผ่านแบบธรรมดา Static Password (PIN)
  เพิ่มความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ด้วยการเรียกถามรหัสผ่าน ทุกครั้งที่ทำรายการ โดยเมื่อท่านลงทะเบียนกับ Verified by VISAแล้วจะไม่มีใครสามารถใช้หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้จ่ายออนไลน์ได้ หากไม่มีรหัสผ่านที่ท่านเป็นผู้กำหนดเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care for You)

ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอะไร สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care for You) พร้อมใส่ใจให้ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอที่โดนใจสุด ๆ
วัตถุประสงค์ในการกู้
• เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามต้องการ
วงเงินกู้/หลักประกัน/อัตราดอกเบี้ย
• วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
• ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
• อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดๆ โดยคิดตามประเภทหลักประกัน
หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย*
ที่ดินเปล่า
ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
MRR +1% ต่อปี
พันธบัตร
MRR ต่อปี
เงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ +2% ต่อปี
       * อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันเท่ากับ 8% ต่อปี อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร
คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้มีรายได้ประจำหรือมีรายได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
• ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็ขอสินเชื่อได้
• อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 65 ปี
คุณสมบัติผู้กู้
• รับดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปี ในวงเงิน 1 ล้านบาทแรก จากโครงการ KTB Soft Loan**
** เฉพาะผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากกรณีอุทกภัย ปี 2554 และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยต่อทรัพย์สิน หรือรายได้ทางใดทางหนึ่ง)

โครงการ “กรุงไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย”


หากคุณได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
มารับได้เลย!  ดอกเบี้ยต่ำ 3% นาน 5 ปี
กับโครงการ “กรุงไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย”
ธนาคารกรุงไทยขอเสนอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ  เพียง 3% ต่อปีนานถึง 5 ปี ในวงเงิน 1 ล้านบาทแรกสำหรับบุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อเพื่อซื้อ ซ่อม สร้าง ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน  หรือ Re-Finance กับธนาคาร   หรือเพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์ใดๆ ตามต้องการ   และให้วงเงินสูงถึง 30 ล้าน สำหรับธุรกิจ SME  ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของธนาคารแห่งประเทศไทย (โครงการ Soft Loan BOT) 
ผู้เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ
 • บุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจหรือการค้าอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย พิบัติจากกรณีอุทกภัยปี 2554
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากกรณีอุทกภัยปี 2554 รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้า และนิติบุคคล
 • เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยต่อทรัพย์สินหรือรายได้ทางใดทางหนึ่ง
สินเชื่อที่ได้สิทธิ์รับ 3% นาน 5 ปี
   สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • รับดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีในวงเงิน 1 ล้านบาทแรก และกรณีมีผู้กู้ร่วม ได้รับวงเงินเพิ่มอีกไม่เกินท่านละ 1 ล้านบาท
 • รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดอกเบี้ย O% นาน 8 เดือน (ในส่วนของวงเงินกู้ที่เกิน 1 ล้านบาท)
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาทิ ค่าประเมินหลักทรัพย์,ค่าบริการทำนิติกรรมจำนอง ฯลฯ (ในส่วนของวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท) 
  สินเชื่อ Home for Cash  
 • สำหรับผู้มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารและผ่อนชำระมาแล้ว 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถกู้เพิ่มได้ตามวงเงินที่ได้ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านไปแล้ว
 • รับดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีในวงเงิน 1 ล้านบาทแรก
 • ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท หรือระยะเวลากู้ปีที่ 6 ขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเดียวกับหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อบ้านเดิม
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 15 ปี
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคคลทั่วไป
 • รับดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีในวงเงิน 1 ล้านบาทแรก
 • ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท หรือระยะเวลากู้ปีที่ 6 ขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้า สูงสุดไม่เกิน MRR+3.50 %
 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 10- 15 ปี
  สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME
 • รับดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีในวงเงินสูงสุดถึง 30 ล้านบาท
 • สำหรับสินเชื่อหมุนเวียนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้
- อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 เท่ากัน 8.00% (อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)
- สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ วงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท หรือระยะเวลากู้ปีที่ 6 ขึ้นไป 
จะติดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อตกลงของหน่วยงาน ต้นสังกัดกับธนาคาร
     สมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ วันนี้ – 25 ตุลาคม 2555 ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษใช้บริการ KTB SME Easy Plus Package (มูลค่า 499/เดือน) ของธนาคารฟรี ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555

KTB Motor Show ลุ้น All New Honda Civic 2012 รวม 5 คัน

   รับทันที 1 สิทธิ์ลุ้นรถ ที่ใช้บริการ
 • จ่ายบิลต่างๆ
 • โอนเงินข้ามเขต*
 • โอนเงินต่างธนาคาร
 • โอนเงินบาทเนท (Bahtnet)
 • โอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT)
 • ถอนเงินข้ามเขต
 • เติมเงินมือถือ (เฉพาะรายการ 300 บาทขึ้นไป)
  รับทันที 5 สิทธิ์ลุ้นรถ ที่สมัครบริการ
 • สมัครบริการ KTB Online และ KTB Online @ Mobile
 • สมัครบริการ SMS Alert
 • สมัครบริการซื้อขายหลักทรัพย์กับ KTZmico และหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (ATS)
  รับทันที 10 สิทธิ์ลุ้นรถ ที่สมัครบัตร ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
 • สมัครบัตรวีซ่า เดบิต ของธนาคารกรุงไทยทุกประเภท
 • สมัครบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
  รับทันที 1 สิทธิ์ลุ้นรถ สำหรับเบี้ยประกันทุก 1,000 บาท ที่ซื้อประกันของบริษัทในเครือ ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
 • ประกันชีวิตกับ บจก.กรุงไทยแอกซ่าประกันชิวิต (KTAXA) (เบี้ยประกันปีแรกรับจริง)
 • ประกันวินาศภัยกับ บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI) หรือ บมจ.ทิพยประกันภัย (DHIP)
  พิเศษ ! ซื้อประกันภัย พรบ.รถยนต์ รับทันที 1 สิทธิ์ลุ้นรถ

 • รับทันที 1 สิทธิ์ลุ้นรถ สำหรับยอดซื้อกองทุนทุก 1,000 บาท ของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนรวม RMF/LTF ทุกประเภท
  ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล คู่มือภาษี นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ
          รับคูปองลุ้นรถทันที สำหรับรายการที่ทำผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกรุงไทย
          รับสิทธิ์อัตโนมัติลุ้นรถทันที สำหรับรายการที่ทำผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย, KTB Online, KTB Online @ Mobile และรายการที่สมัครและได้รับอนุมัติ (บริการ KTZmico/ บัตร KTC/ ประกัน KTAXA, KPI, DHIP/ กองทุนรวม KTAM)

*โอนเงินข้ามเขต เฉพาะรายการที่มีค่าธรรมเนียม
รายละเอียดของรางวัล: รถยนต์ All New Honda Civic 2012 รุ่น 1.8 S A/T มูลค่า 828,000 บาท จำนวน 5 คัน รวมทั้งสิ้น 4,140,000 บาท
รายละเอียดการจับรางวัล: ธนาคารจะนำกระดาษชิ้นส่วนจากการรวบรวมรายชื่อลูกค้าที่ได้รับจำนวนสิทธิ์สำหรับสิทธิ์อัตโนมัติมารวบรวมกับชิ้นส่วนคูปองจากสิทธิ์คูปอง เพื่อนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 1 พ.ย. 55 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักใหญ่ อาคาร 2 สุขุมวิท
เงื่อนไขอื่นๆ
 1. กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง Website ของธนาคาร www.ktb.co.th ในวันที่ 8 พ.ย. 55
 2. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในการจับรางวัล และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนรางวัล หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 3. รางวัลรถยนต์ All New Honda Civic 2012 รุ่น 1.8 S AT. จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 828,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,140,000 บาท
 4. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร2 สุขุมวิท กรุงเทพฯ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล, ค่าจดทะเบียนรถ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าขนส่ง รวมทั้งกรณีที่มีค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับของรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคารหรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็น สมควร
 7. พนักงานฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราย ละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้น สุด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม KTB Call Center 1551, www.ktb.co.th

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ธนาคารกรุงไทยร่วมจัดสัมมนาโอกาสใหม่ในพม่า
ธนาคาร กรุงไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์  Money Channel จัดสัมมนา โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพม่า  Explore Golden Opportunities in Myanmar เพื่อ เปิดมุมมองและสะท้อนให้เห็นถึงโอกาส รวมทั้งศักยภาพทางธุรกิจในประเทศพม่า ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการค้าและการลงทุน ที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าของธนาคารและนักธุรกิจไทย ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย กล่าวต้อนรับ พร้อม ด้วยการบรรยายและเสวนาจากผู้แทนองค์กรภาครัฐและผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจ ชั้นนำทั้งของไทยและพม่า เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ  บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง บริษัท ทวาย ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร Myanmar Marketing Research & Development , The Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry , Myanmar Foreign Trade Bank ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ แนะนำเคล็ดลับและแนวทางการเจาะตลาดการลงทุนและการค้าในพม่า
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้เร่งเสริมสร้างความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนในปี 2558 รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าของธนาคารในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรรมที่ธนาคารจัดให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันธนาคารกรุงไทยมีสาขาในต่างประเทศรวม 8 สาขา ได้แก่ สาขาคุนหมิง สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขามุมไบ สาขาลอสแองเจลิส สาขาสิงคโปร์ และสาขาเคย์แมน และล่าสุดธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการพม่าให้เปิด สำนักงานผู้แทนในพม่า และมีแผนที่จะขอเปิดเป็นสาขาเต็มรูปแบบในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนจะเปิดสาขาในประเทศเวียดนามรวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย